U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

En waarom geen burgers die eigenaar zijn van windturbines in de Noordzee? Doe mee aan onze grote enquête!

Marktonderzoek om de communicatiecampagne van SeaCoop voor te bereiden

Beste coöperante,  

Beste coöperant, 

U investeert in een burgercoöperatie van hernieuwbare energie. Proficiat en hartelijk dank om actief deel te nemen aan de energietransitie! 

Coöperaties die lid zijn van REScoop Vlaanderen en van REScoop Wallonie willen burgerparticipatie een stevige duw in de rug geven en een ware omslag in de schaalgrootte bewerkstelligen. In de eerste plaats op vlak van de omvang van de projecten, maar daaruit voortvloeiend natuurlijk ook op gebied van de impact op de samenleving.  

Daarom hebben deze 34 coöperaties in 2022 besloten om SeaCoop (www.seacoop.be) op te richten, een nationale coöperatie die het mogelijk maakt dat u, via uw participatie in een lokale coöperatie, mede-eigenaar wordt van de toekomstige windturbines in de Noordzee. Daardoor kunnen we collectief eigenaar worden van de energie en ze vervolgens bij ons thuis verbruiken.  

Maar u kunt nu al bijdragen aan dit mooie project! Want we hebben uw mening nodig om de groots opgezette communicatiecampagne voor te bereiden die we in 2027 gaan lanceren.  

Gelieve daarvoor onderstaande vragenlijst in te vullen. Dit zal ongeveer tien minuten duren. Sommige vragen in de vragenlijst zijn het overdenken waard, dus u kunt teruggaan en zelfs opslaan en later verder gaan.

Hartelijk dank bij voorbaat! 

An BAERT (REScoop Vlaanderen), Fabrice COLLIGNON (REScoop Wallonie), Margot HEYMAN (UMONS) en Goele VAN DAM (Josworld) 

De gegevens in dit formulier worden alleen verzameld met uw toestemming en zullen uitsluitend worden gebruikt voor de marktstudie van het Sea2Socket-project en de onderzoeken van de financiële afdeling van de faculteit Warocqué van de Universiteit van Bergen (Mons).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is UMONS, place du Parc 20, 7000 Mons België: Margot.HEYMAN@umons.ac.be

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan: dpo@umons.ac.be

Alleen de volgende personen hebben toegang tot de gegevens: Margot.HEYMAN@umons.ac.be (lid van het Sea2Socket-project)

Indien nodig zullen de gegevens worden meegedeeld aan andere leden van het Sea2Socket-project. In dat geval worden ze geanonimiseerd. 

De gegevens zullen voor de duur van het Sea2Socket-project worden bewaard. 

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren, te laten verwijderen, te beperken, of over te dragen; u hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door een eenvoudig verzoek aan Margot.HEYMAN@umons.ac.be

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Het is mogelijk om vooraf contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming dpo@umons.ac.be

U kunt het privacybeleid raadplegen via de link https://web.umons.ac.be/fr/mentions-legales-et-protection-de-la-vie-privee/